COVID-19

Handreiking voor artsen werkzaam op de verpleegafdeling (COVID en niet-COVID)

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging, Anique Baten (internist acute geneeskunde) en Compendium Geneeskunde. De tekst uit dit document is afkomstig uit de pocket Acute geneeskunde, speciaal geschreven voor arts-assistenten die voor het eerst de dienst in gaan.

Wij horen het graag als u toevoegingen heeft of eventuele wijzigingen wil doorgeven. Dit kan via de mail op [email protected].

Let op! Deze handleiding gaat over de algemene interne geneeskunde. Bij COVID-19 patiënten zijn er nu andere richtlijnen m.b.t. bijvoorbeeld beademen. Houd hier rekening mee.

Voor de handreiking Interne geneeskunde als PDF, klik op Downloaden. Let op, de laatste versie van het PDF is altijd te vinden op onze website.