Medische quiz NCC

Wij waren dit jaar aanwezig op het Nationaal Coassistenten Congres, waar we de eer hadden een medische quiz te hosten waarbij er toffe Compendium prijzen waren te winnen!

Hieronder lees je nog eens alle vragen (en antwoorden). Wil je nog meer oefenen? In onze boekenreeks vind je aan het eind van alle 35 hoofdstukken test jezelf vragen! 

NCC

Vraag 1: thema Cardiologie

De huisarts ziet een 73-jarige man met DM type 2 ter controle van zijn bloeddruk. Vier weken geleden is de man gestart met hydrochloorthiazide i.v.m. hypertensie. Zijn bloeddruk blijft echter hoog en bedraagt nu 162/94 mmHg. De huisarts besluit de medicatie aan te passen. Welke medicatie is nu geïndiceerd?

A) Calciumantagonist alleen
B) Calciumantagonist i.c.m. diureticum
C) ACE-remmer alleen
D) ACE remmer i.c.m diureticum

Meer hierover vind je in boek 5 van de boekenreeks en/of de pocket Cardiologie!

D) ACE remmer i.c.m diureticum

Vraag 2: thema Neurologie

Een 38-jarige man heeft sinds enkele weken last van tintelingen en pijn aan de laterale zijde van het bovenbeen die doortrekt over de voet naar de grote teen. Bij neurologisch onderzoek wordt aan het aangedane been zwakte bij dorsaalflexie gezien. De reflexen zijn beiderzijds ongestoord. Welke wortel is het meest waarschijnlijk aangedaan?

A) L4 
B) L5 
C) S1 
D) S2

Meer hierover vind je in boek 1 van de boekenreeks en/of de pocket Neurologie

B) L5 

Vraag 3: thema Gynaecologie en obstetrie

Een 37-jarige vrouw komt bij de huisarts met toegenomen bloedverlies tijdens de menstruaties. Waaraan denk je? 

A) PCOS
B) PID 
C) Endometriosis externa
D) 
Submuceuze myomen

Meer hierover vind je in boek 2 van de boekenreeks en/of de Gynaecologie en obstetrie!

D) Submuceuze myomen

Vraag 4

Hoeveel speeksel produceren wij gemiddeld op een dag? 

A) 100 mL
B) 250 mL
C) 450 mL
D) 1,5 L 

Meer hierover vind je in de boekenreeks!

D) 1,5 L 

Vraag 5: thema Psychiatrie

Meer hierover vind je in boek 1 van de boekenreeks en/of de pocket psychiatrie!

B) sociale interactiestoornis, communicatiestoornis, en stereotiep gedragspatronen

Vraag 6: thema Acute Geneeskunde

Een 43-jarige zwangere patiënte wordt op de SEH binnengebracht vanwege ernstige dyspneu, hemoptoë en pijn vastzittend aan de ademhaling. Bij lichamelijk onderzoek is sprake van een hoogzwangere vrouw met een ademfrequentie van 25/min, pols van 125/min en een opvallend rood en gezwollen linker onderbeen. Differentiaal diagnostisch wordt gedacht aan een obstructieve shock.
De intensivist maakt met spoed een echo cor. Welk echo-verslag past het beste bij bovengenoemde casus?

A) Collaberende vena cava, vrij vocht in het abdomen
B) Gedilateerde vena cava, verminderde linkerventrikelfunctie
C) Gedilateerde vena cava, rechterkamerbelasting
D) Collaberende vena cava, verminderde linkerventrikelfunctie

Meer hierover vind je in boek 2 van de boekenreeks en/of de pocket Acute geneeskunde!

C) Gedilateerde vena cava, rechterkamerbelasting

Vraag 7: thema Oogheelkunde

Een 48-jarige man heeft sinds enkele dagen een uitbreidende schaduw in het rechterdeel van het gezichtsveld van het rechteroog. Zijn visus is verder onveranderd. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose bij deze patiënt?

A) Oculaire migraine
B) Maculaoedeem
C) Gesloten kamerhoekglaucoom
D) Ablatio retinae 

Meer hierover vind je in boek 1 van de boekenreeks en/of de pocket Oogheelkunde!

D) Ablatio retinae

Vraag 8

Welk lichaamsdeel bevat 60% vet? 

A) Hersenen
B) 
Lever 
C) Pancreas
D) Milt

Meer hierover vind je in de boekenreeks!

A) Hersenen

Vraag 9: thema Chirurgie

Welke structuren zijn beschadigd bij een unhappy triad?

A) Laterale collaterale band, laterale meniscus en achterste kruisband
B) Laterale collaterale band, laterale meniscus en voorste kruisband
C) Mediale collaterale band, mediale meniscus en voorste kruisband

Meer hierover vind je in boek 4 van de boekenreeks en/of de pockets Chirurgie!

C) Mediale collaterale band, mediale meniscus en voorste kruisband

Vraag 10: thema KNO

Bij een patiënt met enkelzijdig gehoorverlies worden de stemvorkproeven van Weber en Rinne uitgevoerd. De proef van Weber lateraliseert naar rechts. De proef van Rinne is positief links en negatief rechts. Wat voor gehoorverlies heeft deze patiënt?

A) Perceptief verlies rechts
B) 
Geleidingsverlies rechts
C) Perceptief verlies links
D) Geleidingsverlies links 

B) Geleidingsverlies rechts

Meer hierover vind je in boek 1 van de boekenreeks en/of de pocket KNO!

Vraag 11: thema Huisartsgeneeskunde / Longgeneeskunde

Bij auscultatie over de longen wijst een expiratoire stridor op:

A) Een dubbelzijdige interstitiële pneumonie
B) 
Een luchtwegobstructie in de hogere luchtwegen
C) Een luchtwegobstructie in de lagere luchtwegen
D) Primair hyperventileren 

Meer hierover vind je in boek 3 en 4 van de boekenreeks en binnenkort in de pocket huisartsgeneeskunde!

C) Een luchtwegobstructie in de lagere luchtwegen

Vraag 12: thema MDL

Pocket MDL

Een 31-jarige vrouw met colitis ulcerosa komt voor haar jaarlijkse controle bij de MDL-arts waarbij ze o.a. wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van galblaaspoliepen. Welke andere auto-immuunaandoening is geassocieerd met colitis ulcerosa? 

A) Primaire biliaire cholangitis
B) Systemische lupus erythematodes
C) Sarcoïdose
D) Primaire scleroserende cholangitis

Meer hierover vind je in boek 4 van de boekenreeks en binnenkort in de pocket MDL! 

D) Primaire scleroserende cholangitis