Pubquiz verpleegkunde antwoorden

Heb je mee gedaan aan de Pubquiz Verpleegkunde op de Dag van de Verpleging (12 mei 2021)? Hier vind je de antwoorden. De winnaars zijn bekend gemaakt per e-mail.

Het juiste antwoord is dikgedrukt.

1. Waar bevindt de ‘patella’ zich in het lichaam?

 A: in het hoofd

 B: op de arm

 C: op de heup

 D: op het been

2. Met welk medisch specialisme houdt een obstetricus zich bezig?

 A: met nieraandoeningen

 B: met het bewegingsstelsel

 C: met verloskunde

 D: met obesitas

3. Welke symptomen passen het meest bij hyponatriëmie (te laag Natrium in het bloed)?

 A: misselijk, verwardheid, hoofdpijn.

 B: benauwdheid, braken, trillen.

 C: diarree, braken, zweten.

 D: koorts, verwardheid, benauwdheid.

4. Uit hoeveel procent water bestaat een gemiddelde volwassen man?

 A: 15%

 B: 40%

 C: 65%

 D: 90%

5. Wat is de functie van witte bloedcellen (leucocyten)?

 A: Houdt zich bezig met het afweersysteem.

 B: Houdt zich bezig met de stolling van het bloed.

 C: Transporteert zuurstof naar de juiste plaats in het lichaam.

 D: Breekt rode bloedcellen af.

6. Patiënten met een ileostoma verliezen ….. vocht bij hun ontlasting.

 A: meer

 B: minder

 C: evenveel als een ander

 D: dat ligt aan het dieet wat de patiënt volgt.

7. Wat is decubitus?

A een beschadiging van de huid die ontstaat door langdurige druk

B een beschadiging van de huid die ontstaat door schuif- en wrijfkracht

C een beschadiging van de huid die ontstaat door een combinatie van langdurige druk en schuifkracht

D niet wegdrukbare roodheid

8. Van binnen naar buiten is de huid opgebouwd uit de volgende lagen:

A subcutis, dermis, epidermis

B epidermis, dermis, subcutis

C dermis, epidermis, subcutis

9. Als verpleegkundigen zeggen dat je het ‘’R”’ woord niet mag zeggen, wat bedoelen ze hier dan mee? (OPEN VRAAG)

  • Je mag niet zeggen dat het rustig is op de afdeling. 

10. Vandaag was de dag van de Verpleging, maar wat voor speciale dag is het morgen?

A De dag van de Verzorgende

B De dag van de Geneeskunde

C Geen dag van de Zorg

D De dag van de Ouderen

11. Een verpleegkundige vraagt de patiënt altijd de handen te desinfecteren met alcohol voordat de glucose waarde wordt gemeten

A Waar

B Niet waar (wassen met water en zeep, desinfectie beïnvloed de glucose waarde)

12. Hoeveel procent van je lichaamsgewicht bestaat uit huid?

A 5%

B 10%

C 15%

D 20%

13. Welk fruit is goed voor je hart en bloedvaten en zorgt voor een betere maagfunctie?

A aardbeien

B bananen

C citroen 

D dadels

14. Hoeveel procent van de telefoontjes naar 112 zijn onterecht?

A 11%

B 26%

C 31 %

D 38%

15. Wat is de sterkste spier van het menselijk lichaam?

A spieren in de vingers

B de tong

C de hartspier

D beenspieren

16. Wat is de meest voorkomende bloedgroep?

A bloedgroep A

B bloedgroep B

C bloedgroep O

17. Onze voeten bestaan uit 52 botjes

A Waar

B Niet waar

18. Hoeveel liter bloed pompt ons hart per minuut door ons lichaam?

A 6 liter

B 16 liter

C 160 liter

D 1600 liter

19. Wat doen vrouwen vaker dan mannen? Tip: mannen doen het ook.

Het knipperen met de ogen.

20. Stelling 1: Bij Colitis ulcerosa ontstaan er ontstekingen in het gehele maag-darmstelsel.

Stelling 2: Bij de ziekte van Crohn ontstaat de ontsteking alleen in de dikke darm.

A. Stelling 1 is juist en stelling 2 is onjuist.

B. Stelling 2 is juist en stelling 1 is onjuist.

C. Stelling 1 en 2 zijn beide juist.

D. Stelling 1 en 2 zijn beide onjuist.

21. Open vraag: hoeveel chromosoomparen bevatten een DNA celkern?

22 chromosoomparen  

22. Open vraag: wat is bij vrouwen de meest voorkomende vorm van kanker?

Borst en huid.

23. Juist of onjuist: bij kanker gaat het vooral om erfelijke aanleg?

Onjuist.

5-8% van kanker ontstaat door erfelijke aanleg. 90% van alle kanker wordt veroorzaakt door leefstijl of omgevingsfactoren.

24. Open vraag: Hoeveel compressies worden en bij een reanimatie gegeven tussen de beademingen door?

30 (thorax)compressies

25. Van welk meetinstrument kun je gebruik maken om kwetsbare ouderen op te sporen?

A. Ample

B. SBARR

C. SCEGS

D. CGA

A. Ample = een methode om meer over de toestand van een slachtoffer/patient te weten te komen

B. SBARR = een methode om snel en duidelijke te kunnen communiceren over je patient

C. SCEGS = gaat in op gedrag en (sociale) gevolgen

D. CGA = comprehensive geriatric assessment om oudere te ‘scoren’ op kwetsbaarheid.