Privacybeleid

Synopsis B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64718611 respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Synopsis is een bedrijf dat studieondersteuning biedt aan universitaire en HBO studenten en is gevestigd aan de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam.

Gebruik gegevens
Synopsis gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden. Indien u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop ervan op de hoogte te houden. Ook gebruiken wij uw adresgegevens voor het versturen van facturen en eventuele aanmaningen.
Om het gebruik van onze diensten zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en in uw voordeel verbeteren. Wij bewaren uw gegevens ook op onze beveiligde server, zodat u uw gegevens tijdens uw volgende bezoek aan onze website niet nogmaals hoeft in te vullen.
Daarnaast gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen van bestel- en betaalbevestigingen of eventuele wijzigingen in de producten of diensten die u bij ons heeft gekocht. Ook gebruiken we uw contactgegevens mogelijk om u op de hoogte te brengen van nieuwe producten of acties die voor u interessant kunnen zijn op basis van bijvoorbeeld uw bestelgeschiedenis. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u zich uitschrijven van deze mails.

Delen van gegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet om commerciƫle redenen aan andere partijen verkocht. Wel maken we gebruik van andere software om de gegevens op te slaan. Ook gebruiken we software voor het verzenden van nieuwsbrieven. Tenslotte delen we uw gegevens binnen Synopsis met de dochterbedrijven die hierboven zijn genoemd en waarvan Synopsis volledig eigenaar is. Al deze bedrijven zijn ook gebonden aan deze privacyverklaring. Daarnaast zijn al onze werknemers en door ons ingeschakelde derden verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Periode
Synopsis slaat de persoonsgegevens op in haar boekhouding. Op grond van de fiscale bewaarplicht is iedere ondernemer, en dus ook Synopsis, verplicht de boekhouding gedurende zeven jaar te bewaren. Na deze zeven jaar verwijderen wij uw gegevens uit onze administratie.

Rechten van betrokkene
U, als betrokkene en eigenaar van de persoonsgegevens, heeft verschillende rechten. Allereerst heeft een ieder die gegevens aan Synopsis verstrekt recht op inzage, rectificatie en het wissen van de gegevens. Deze rechten vloeien voort uit de wet en worden door Synopsis gerespecteerd. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens. Ook heeft u recht op overdracht van uw persoonsgegevens en heeft u recht om uw toestemming voor het verwerken van de toestemming in te trekken. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u uw bezwaar per mail versturen naar [email protected] of per post naar bovenstaand adres.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Van dit recht kunt u via deze link gebruik maken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Wellicht ten overvloede vermeldt Synopsis hierbij dat het verstrekken van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens een voorwaarde is om een overeenkomst met Synopsis te sluiten. Wanneer u ons deze toestemming niet geeft, heeft dit de consequentie dat wij onze verplichtingen jegens u niet na kunnen komen.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Synopsis gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de websites van Synopsis geen cookies ontvangt.

Feedback
Indien u nog vragen mocht hebben over deze privacyverklaring of over andere privacy gerelateerde zaken aangaande Synopsis of haar dochterbedrijven, kunt u contact opnemen via e-mailadres [email protected] Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u nog aanleiding zien voor aanvulling, zien wij deze ook graag tegemoet op bovenstaand e-mailadres.